PGS 30

Deze publicatie is van toepassing op de drukloze, bovengrondse opslag van vloeibare brandstoffen en/of minerale olieproducten met een vlampunt van 23°C behorende tot PGS klasse 2 t/m 4 in een of meer tanks met een opslagcapaciteit van ten hoogste 150 m3 per tank, evenals de hieraan gekoppelde afleverinstallaties voor kleinschalige aflevering.

Wilt u meer informatie met betrekking tot de PGS 30? Neem vrijblijvend contact met ons op. Kijk voor de gehele richtlijn op de website van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt