PGS 29

PGS 29 is van toepassing op inrichtingen met ten minste één verticale cilindrische bovengrondse stalen tank waarvan de bodem op een fundering rust. De richtlijn is van toepassing gedurende de gehele levensfase van de tank. PGS 29 geeft richtlijnen voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag.

Wilt u meer informatie met betrekking tot de PGS 29? Neem vrijblijvend contact met ons op. Kijk voor de gehele richtlijn op de website van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt