PGS 15

In deze publicatie zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen.

Wilt u meer informatie met betrekking tot de PGS 15? Neem vrijblijvend contact met ons op. Kijk voor de gehele richtlijn op de website van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt