Opslag gevaarlijke stoffen (PGS)

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken. Op basis van de actuele stand der techniek wordt een overzicht gegeven van de voorschriften, eisen, criteria en voorwaarden, die kunnen worden toegepast. De door Reijngoud Milieu meest toegepaste PGS-richtlijnen voor de opslag van gevaarlijke stoffen zijn:

Reijngoud Milieu heeft de expertise om uw opslagen voor gevaarlijke stoffen te toetsen aan de van toepassing zijnde PGS-richtlijnen voorafgaand en bij aanvragen van een omgevingsvergunning.

Onze diensten

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt