20170608_113733-1

Omgevingsvergunning & veiligheid

Wanneer u een nieuw bedrijf wilt starten of uw huidige onderneming wilt uitbreiden is uw vergunning altijd de basis. Wat u mag en niet mag is in uw vergunning vastgelegd. Valt u onder de BRZO wetgeving of werkt u met gevaarlijke stoffen, dan zijn in uw omgevingsvergunning vaak aanvullende eisen gesteld. Reijngoud Veiligheid heeft diepgaande kennis en expertise op het gebied van onder andere BRZO, externe veiligheid en opslag gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen).

In het kader van omgevingsvergunningen werken wij altijd nauw samen met onze collega’s van Reijngoud Milieu. Zij hebben veel kennis en expertise op het gebied van omgevingsvergunningen in het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) waarbij zij gespecialiseerd zijn op de activiteit Milieu. Als u niet vergunningsplichtig bent maar enkel een melding Activeitenbesluit moet doen voor uw bedrijf kunt u ook bij Reijngoud Milieu terecht.

Tevens kunnen wij alle aanvullende onderzoeken voor u verzorgen die nodig zijn bij vergunningsaanvragen, veranderingen of meldingen, zoals onder andere Milieu Effect Rapportages (m.e.r.), een bodemonderzoek of een geur– of geluidsrapport of een IPPC beoordeling.

Daarnaast hebben wij veel ervaring op het gebied van natuurwetgeving en ruimtelijke ordening en kunnen wij u ondersteunen bij de implementatie van milieu voorschriften en audits.

Reijngoud Milieu biedt de helpende hand in vergunningentrajecten en geeft praktische ondersteuning in het spanningsveld tussen overheid en bedrijf. In samenwerking met u zoeken wij naar creatieve oplossingen om te komen tot een milieu- en economisch verantwoorde bedrijfsvoering en kostenreductie.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt