Hormoonverstorende stoffen voorzien in EU-regelgeving

De Europese regelgeving is voorzien om de hormoonverstorende werking van stoffen en producten met extra voorzorgen te behandelen, meldt staatssecretaris Van Veldhoven. Eerder gaf Wemos aan dat Reach aanscherping behoeft.

Aangezien de Europese regelgeving er al voor zorgt dat de hormoonverstorende werking van stoffen en producten met extra voorzorgen worden behandeld, is de Nederlandse wetgeving vooral gericht op het zo effectief mogelijk maken van die Europese bepalingen. Daarnaast worden voor de bescherming van gezondheid of het milieu in Nederland soms ook nationale maatregelen genomen. Dit meldt staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport, in een brief naar de Tweede Kamer als reactie op de oproep van Wemos voor een nationaal plan op hormoonverstorende stoffen in een circulaire economie.

Nationaal plan met zeven actiepunten

Volgens deze organisatie, die streeft naar de bescherming van de wereldwijde volksgezondheid, is zo’n plan nodig om hormoonverstorende stoffen terug te dringen en de stoffen te voorkomen, ‘juist nu we in de overgangsfase naar een circulaire economie zitten’. In totaal bevat dit plan zeven actiepunten. Zo geeft Wemos aan dat het cruciaal is dat de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving ook voldoende de volksgezondheid beschermen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Gezondheidsraad hebben al voor schadelijke stoffen in een circulaire economie gewaarschuwd, maar volgens Wemos blijft de Europese regelgeving voor chemische stoffen (Reach) in gebreke om burgers te beschermen tegen schadelijke stoffen in een circulaire economie. ‘Reach moet scherper’, betoogt Wemos.

Ook geeft Wemos aan dat er geld nodig is voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van hormoonverstorende stoffen op het menselijk lichaam. Daarnaast vindt deze organisatie dat er een nationaal kenniscentrum nodig is om overzicht te houden van beschikbare informatie over deze stoffen en deze toegankelijk te maken voor burgers, bedrijven en wetenschappers. Verder stelt Wemos voor dat er geen hormoonverstorende stoffen in voedselverpakkingsmaterialen mogen worden toegepast.

Inhoudelijke reactie volgt later

Van Veldhoven geeft in haar brief aan dat de oproep van Wemos duidelijk maakt dat er in de maatschappij zorgen leven over het gebruik van hormoonverstorende stoffen. Daarnaast meldt ze dat op deze korte termijn het voor haar niet mogelijk is om goed op alle voorstellen in de petitie in te gaan. Een inhoudelijk reactie op de voorgestelde acties wordt later naar de Kamer gestuurd.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met onze specialist Wouter Kiggen (e-mail: Wouter@reijngoudmilieu.nl of telefoon: 040 – 289 56 47).

Bron: Afvalonline.nl

Andere nieuwsberichten
Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt