Veiligheidsbeheerssysteem (VBS)

Elk proces en activiteit heeft zijn veiligheidsrisico’s. Deze risico’s kunnen leiden tot persoonlijk letsel of (milieu)schade. Deze risico’s kunnen worden beheerst met een veiligheidszorg of ‘beheerssysteem’ (VBS). Bij bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen is een beheerssysteem wettelijk verplicht.

Er zijn verschillende beheerssystemen die allen tot doel hebben:┬áhet beheersen van de veiligheidsrisico’s. Hiermee kunnen ongevallen en incidenten worden voorkomen. De beheerssystemen bestaan uit vastgelegde procedures, instructies en werkwijzen. De systemen kunnen gebaseerd zijn op normen (ISO normen of VCA) of wetgeving.

Organisaties waarbinnen een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen wordt opgeslagen zijn, bij overschrijding van drempelwaarden van de BRZO’15, verplicht zijn om een VBS op te stellen. Een VBS dient ten minste te bestaan uit 7 vastgestelde elementen.

Naast de procedures en systemen is het ook van belang dat de veiligheidscultuur binnen de organisatie en de veiligheidsbeleving bij de medewerkers aansluit bij de veiligheidsdoelstellingen. Bij het opzetten van een VBS dient ook aandacht aan deze aspecten te worden besteed, bijv. door trainingen, communicatie en voorbeeldgedrag.

Door Reijngoud Veiligheid B.V. is ervaring opgedaan met het opzetten van veiligheidsbeheerssystemen binnen verschillende bedrijven en branches. Reijngoud Veiligheid kan behulpzaam zijn bij het opzetten van het Veiligheids Beheers Systeem (VBS), of bij het ontwikkelen van onderdelen hiervan. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij de implementatie van het VBS in uw bedrijfsvoering.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt