Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO)

De exploitant van een inrichting die valt onder het Brzo 2015-regime moet een document opstellen waarin het preventiebeleid inzake de beheersing van risico’s op zware ongevallen wordt omschreven. Het preventiebeleid voor zware ongevallen (PBZO document) wordt opgesteld voor zowel nieuwe inrichtingen als bestaande inrichting die vallen onder het Brzo 2015.

Het preventiebeleid bevat minimaal:

  • de algemene doelen van het handelen van de exploitant;
  • de beginselen voor het handelen van de exploitant;
  • de rol en de verantwoordelijkheid van het management;
  • de verbintenis om de beheersing van gevaren van zware ongevallen continu te verbeteren en hoge beschermingsniveaus te waarborgen.

Het preventiebeleid voor zware ongevallen staat borg voor een hoog beschermingsniveau van de menselijke gezondheid en het milieu, en is evenredig aan de gevaren van zware ongevallen.

Het preventiebeleid voor zware ongevallen moet ten minste om de vijf jaar opnieuw worden beoordeeld op actualiteit. Indien nodig, wordt het preventiebeleid aangepast.

Reijngoud Veiligheid kan u ondersteunen en adviseren bij het opstellen van een PBZO document. Bij het opstellen van een PBZO document kan gekozen worden voor coaching bij het opstellen van het PBZO document. Hierbij stelt het bedrijf zelf het PBZO document op en maakt hierbij gebruikt van onze expertise. Er kan ook voor gekozen worden dat wij het PBZO document volledig opstellen (hierbij wordt een beperkte inbreng van de opdrachtgever verlangd).

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt