Kwantitatieve risicoanalyse (QRA)

Om inzicht te krijgen in de gevolgen van de BEVI wordt er een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) uitgevoerd. Een QRA kan inzicht geven in de risico’s die verbonden zijn met het opereren van een installatie of het uitvoeren van handelingen. Hierbij kan worden gedacht aan de kans dat een brand of explosie ontstaat, of dat personen in aanraking komen met toxische stoffen.

In de kwantitatieve risicoanalyse wordt de kans dat een voorval zich voordoet gecombineerd met het effect. Risico’s kunnen hierbij worden uitgedrukt als kans op letsel van personeel of uiteindelijk dodelijke afloop maar ook in productieverlies, en verlies van kapitaalgoederen.

In het kader van de BEVI wordt het plaatsgebonden risico (PR) vastgelegd en geeft het besluit een verantwoordingsplicht voor het groepsrisico (GR). Op grond van beide risico’s kunnen de veiligheidsafstanden rond uw bedrijf worden bepaald. De veiligheidsafstanden worden berekend met het voorgeschreven programma Safeti-NL in combinatie met de Handleiding Risicoberekeningen Bevi.

Reijngoud Veiligheid B.V. heeft ruime ervaring in het uitvoeren van kwantitatieve risicoanalyses (QRA’s) voor een groot aantal sectoren van de industrie (procesindustrie, levensmiddelenindustrie, petrochemische industrie, etc.). Op basis van de uitkomsten van de QRA kunnen wij u adviseren hoe uw bedrijf kunt voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt