Bedrijfsnoodplan

Om de negatieve gevolgen van een noodsituatie voor de eigen bedrijfsvoering, werknemers, het milieu en omwonenden te minimaliseren en beheersbaar te houden en om herhaling van calamiteiten te voorkomen is een bedrijfsnoodplan onmisbaar.

Tevens kan een bedrijfsnoodplan en/of BHV-organisatie verplicht zijn gesteld in het kader van voorschriften uit de Wet milieubeheer, het Bouwbesluit, de ARBO-wetgeving en/of BRZO 2015. Reijngoud Veiligheid kiest hierbij voor maatwerk waarbij uw ambitieniveau bepaalt welke facetten van het noodplan voor uw organisatie, buiten de wettelijke eisen om, verplicht zijn gesteld. U kunt hierbij denken aan de volgende zaken:

  • Vertaling veiligheidsbeleid;
  • Overzicht veiligheidsvoorzieningen;
  • BHV-plan;
  • Veiligheidsplan (scenariobepaling aan de hand van een opschalingsmethodiek);
  • Bewakingsplan (aandacht voor beveiligingsgerelateerde calamiteiten);
  • Ontruimingsplan (ook “los” mogelijk op basis van het Bouwbesluit);
  • Aanvalsplan (in samenspraak met de brandweer);
  • Oefenplan;
  • Continuïteitsplan;

Reijngoud Veiligheid ondersteunt u graag bij het opstellen en implementeren van een bedrijfsnoodplan welke tevens goed aansluit bij een traject van integrale zorg (ISO 9000; ISO 14001; OHSAS 18001).

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt