brzo-2015

Brzo 2015

Bedrijven waar grote hoeveelheden stoffen aanwezig zijn kunnen worden aangewezen tot het opstellen van een veiligheidsrapport volgens het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 (BRZO 2015). Als het bedrijf de laagste drempelwaarde in het BRZO 2015 overschrijdt moet het een Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO) voeren. Deze bedrijven worden laagdrempelige inrichtingen genoemd. Als het bedrijf ook de tweede, en hoogste, drempelwaarde overschrijdt moet het bedrijf een Veiligheidsrapport (VR) opstellen en een PBZO voeren. Deze bedrijven worden hoogdrempelige inrichtingen genoemd.

Reijngoud Veiligheid kan vanuit verschillende invalshoeken ondersteuning bieden voor het opstellen van Veiligheidsrapporten:

  • Assistentie bij het uitvoeren van deelstudies;
  • Berekenen BRZO aanwijsgetallen,
  • Opstellen van scenario’s op installatieniveau,
  • Opstellen van scenario‚Äôs op inrichtingsniveau,
  • kwantitatieve risico analyse (QRA),
  • Scenario’s ten behoeve van de bedrijfsbrandweer of de Milieu Risico Analyse.
  • Coaching bij het opstellen van het veiligheidsrapport waarbij het bedrijf zelf het Veiligheidsrapport opstelt en gebruikt maakt van onze expertise
  • Volledig opstellen van veiligheidsrapporten (hierbij wordt een beperkt inbreng van de opdrachtgever verlangd)
  • Veiligheidsmanagementsystemen (VBS)
  • Begeleiding bij Brzo-audits en inspecties

Onze diensten

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt