Programma van Eisen (PvE) brandbeveiligingsinstallaties

Voor brandbeveiligingsinstallaties zoals een sprinklerinstallatie, een rookwarmteafvoerinstallatie (RWA), een brandmeldinstallatie of ontruimingsalarminstallatie, is in de meeste gevallen een uitgangspuntendocument (UPD) vereist. In dit document worden de uitgangspunten voor het ontwerp van de installatie vastgelegd. Het bevoegd gezag / de brandweer en eventueel de verzekeraar krijgen dit document ter goedkeuring aangeboden. Het UPD zal uiteindelijk deel uitmaken voor het (indien noodzakelijk) laten certificeren van de brandbeveiligingsinstallatie.

Reijngoud Veiligheid kan voor u een programma van eisen opstellen voor een brandbeveiligingsinstallatie. Dit kan zowel voor een installatie die vereist is vanuit gelijkwaardigheid conform het Bouwbesluit, of vanuit beschermingsniveau 1 conform de PGS-15 (Zie UPD PGS-15). Daarnaast kan Reijngoud Veiligheid ook ondersteuning bieden in het certificeringstraject van de brandbeveiligingsinstallatie.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt