Beoordeling gebruiksmeldingen en toepassing Bouwbesluit

Met de komst van het Bouwbesluit 2012 is het Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken (kortweg: het Gebruiksbesluit) komen te vervallen.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik en Gebruiksmelding

Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, een dagverblijf voor lichamelijke of verstandelijke gehandicapten en een hotel) is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (de vroegere ‘gebruiksvergunning’). In zo’n vergunning stelt een gemeente nadere eisen aan het brandveilig gebruik van een gebouw. Dit gebeurt alleen als deze extra eisen noodzakelijk zijn. De eisen dragen bij aan het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

Wanneer u een gebouw in gebruikt neemt waar meer dan 50 personen samenkomen, er gebruik is gemaakt van een gelijkwaardige oplossing conform hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012, of wanneer een woonfunctie voor kamergewijze verhuur in gebruik genomen wordt, dient een gebruiksmelding te worden ingediend. Voordat u het gebouw gaat gebruiken moet u een gebruiksmelding doen bij de gemeente. Met een gebruiksmelding laat u zien dat uw gebouw brandveilig is.

Het indienen van een gebruiksmelding of het aanvragen van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik kan Reijngoud Veiligheid voor u verzorgen. Daarnaast kunnen wij voor de in te dienen gebruiksmelding of het aanvragen van de omgevingsvergunning brandveilig gebruik uw gebouw controleren. De aanwezige veiligheidsvoorzieningen zullen hiermee worden gerapporteerd en bij de aanvraag / melding worden bijgevoegd.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt