rie-arbeidsmiddelen-1

RI&E Arbeidsmiddelen

Werkgevers zijn verplicht om te inventariseren welke risico’s er op de werkplek aanwezig zijn en dienen dit schriftelijk vast te leggen. Ook moet hij aangegeven welke maatregelen hij wil nemen om deze risico’s te verminderen en wat de onderlinge samenhang tussen deze maatregelen is.

Arbeidsmiddelen zijn in de wet gedefinieerd als “alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, installaties, apparaten, transportmiddelen en gereedschappen”.

In hoofdstuk 3 (Inrichting arbeidsplaatsen) en hoofdstuk 7 (Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden) van het Arbobesluit staan algemene vereisten m.b.t. respectievelijk arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen. Denk hierbij met name aan eisen m.b.t. de werkplek (b.v. ventilatie of vluchtwegen), bewegende delen, bediening, of (nood)stoppen.

Aanvulling op de basis RI&E

De risicobeoordeling arbeidsmiddelen wordt veelal uitgevoerd als deelstudie van de wettelijk verplichte RI&E (artikel 5 Arbowet). Voor wat betreft arbeidsmiddelen sluit de risicobeoordeling aan op de (administratieve) verplichtingen ten aanzien van CE-markering.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt