Risico Inventarisaties & Evaluaties (RI&E’s)

Een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) is een uitstekend hulpmiddel om de risico’s binnen en bedrijf in kaart te brengen. Met de basis RI&E worden alle risico’s (bedrijfsbreed) in kaart gebracht. De RI&E bestaat eigenlijk uit twee onderwerpen:

  1. een overzicht met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s binnen de organisatie, en
  2. een plan van aanpak voor het oplossen van de risico’s.

Het hebben van een actuele en -door een kerndeskundige- goedgekeurde RI&E is verplicht gesteld in de Arbowet. De Inspectie SZW controleert hier dan ook op.

De RI&E vormt de basis voor uw Arbobeleid. Als de risico’s inzichtelijk zijn kunt u hierop gericht maatregelen treffen. De risicowaardering in het plan van aanpak bepaald de prioritering van de risico’s. Risico’s met een grote kans of een groot effect dienen eerder te worden aangepakt dan risico’s met een kleiner effect of kleine kans.

Reijngoud Veiligheid heeft zeer veel ervaring in het uitvoeren van RI&E’s. Middels een vragenlijst en een bedrijfsbezoek worden alle onderwerpen (risico’s) geïnventariseerd. Daarnaast kan er, indien gewenst, een verdiepende RI&E worden uitgevoerd. Deze kan bijvoorbeeld specifiek gericht zijn op de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen of de risico’s bij het gebruik van arbeidsmiddelen.

Wilt u een basis RI&E laten uitvoeren of een verdiepende RI&E om meer diepgang te krijgen? Neem vrijblijvend contact met ons op!

 

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt