HAZOP veiligheidsstudie

Wanneer er sprake is van machines waarin gevaarlijke stoffen gebruikt worden, blijkt helaas uit de praktijk dat leveranciers deze gevaren onvoldoende (kunnen) inschatten. Reijngoud Veiligheid B.V. kan deze gevaren met u in kaart brengen. Reijngoud Veiligheid B.V. kan hiertoe over een breed scala aan diverse risico inventarisatie en evaluatie methodieken beschikken om de technische veiligheid van een installatie te beoordelen.

Technische veiligheid is een onmisbaar element in het ontwerp van procesinstallaties, maar wordt vergelijkbaar ingezet in bijvoorbeeld machineontwerp.

Om het ontwerp van een (proces)installatie zodanig uit te voeren dat dergelijke incidenten kunnen worden voorkomen, of om zoveel mogelijk de gevolgen hiervan te beperken kunnen bepaalde standaard ontwerpstudies uitgevoerd. Dit kan onder andere met een Hazop (HAZard & OPerability) studie.

Een belangrijk onderdeel van de Technische Veiligheid is de kennis, ervaring en toepassing van normen, standaards en richtlijnen. Adviseurs van Reijngoud Veiligheid hebben deze voor een groot deel verkregen vanuit hun achtergrond. Wij kunnen u dan ook helpen bij het voorzitten en/of uitvoeren van de Hazop studie.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt