ATEX 153

De ATEX 153 richtlijn  (1999/92/EG) geeft minimumvoorschriften voor een veilige en gezonde werkomgeving van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen.

Direct voortvloeiend uit de ATEX 153 is de verplichting tot het opstellen van een explosieveiligheidsdocument. Hierin dienen plaatsen met een (verhoogd) explosierisico geïdentificeerd, beoordeeld en vastgelegd worden. Afhankelijk van de indeling van de gevarenzones, dienen er aanvullende organisatorische en/of technische maatregelen getroffen te worden om de risico’s zo veel mogelijk te beperken. De ATEX 153 is geïmplementeerd in de Arbo-wetgeving en in het Arbobesluit.

Reijngoud Veiligheid B.V. biedt ondersteunende diensten aan bij het opstellen van het explosieveiligheidsdocument.

  1. Inventarisatie fase: afbakenen van de scope en het vaststellen van de indelingsplicht;
  2. Gevarenzone-indeling. Alle gevarenzones, inclusief classificatie, dimensioneren en elektrische protectie, ventilatie berekeningen en onderbouwingen en Risico Inventarisatie en Evaluatie worden weergegeven in overzichtelijke rapportage met lay-out tekeningen;
  3. Uitwerken van technische en organisatorische aanbevelingen om tot een optimale veilige werkomgeving te komen en het opstellen van een plan van aanpak;
  4. Risico Inventarisatie en Evaluatie explosiegevaar.

Daarnaast kan Reijngoud Veiligheid B.V. adviseren en ondersteunen bij het opzetten van schriftelijke instructies en werkvergunningen in het kader van werken in gebieden waar een explosieve atmosfeer kan heersen.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt