ATEX 114

De ATEX 114 richtlijn geeft minimumvoorschriften voor het veilige ontwerp van apparatuur en beveiligingsystemen die bedoeld zijn voor het gebruik op plaatsen waar een explosieve atmosfeer aanwezig kan zijn. Deze richtlijn gaat over de CE-markering van explosieveilige apparaten. De ATEX 114 is in de Nederlandse wetgeving overgenomen in het Warenwetbesluit Explosiegevaarlijk materieel 2016.

Middels een 5-stappenplan kan Reijngoud Veiligheid ondersteunende diensten aanbieden om tot een ATEX gecertificeerd product te komen.

  1. Vaststelling van de groep, de categorie en de gevarenzoneklasse van het apparaat of beveiligingsysteem;
  2. Opstellen / toetsing van het technisch constructie dossier aan de eisen van de bijbehorende bijlagen;
  3. Uitvoeren van de RI&E met betrekking tot explosiegevaar, gericht op het apparaat;
  4. Eventuele aanmelding en opvolging bij Notified Body;
  5. Terugkoppeling naar de productie.
  6. Ook kunnen wij bestaande apparatuur beoordelen of deze voldoet aan de gestelde eisen.
Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt