Beleid & BHV

Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is een werkgever verplicht een beleid te voeren dat risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers zoveel mogelijk uitsluit.

Reijngoud Veiligheid heeft specialisten in dienst die u kunnen helpen bij het opzetten van beleid ten aanzien van bijvoorbeeld toxische stoffen, schadelijk / hinderlijk geluid en fysieke belasting. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen en adviseren met maatwerkregelingen voor arbo-ondersteuning en voor de implementatie van ARBO wetgeving specifiek voor uw organisatie.

De wettelijke basis voor de bedrijfshulpverlening is beschreven in de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO wet). Werkgevers moeten zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en zijn op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht te zorgen voor deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening. De werkgever moet zich laten bijstaan door aangewezen bedrijfshulpverleners.

De deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening betreft:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf.

Om hun taken uit te kunnen voeren hebben bedrijfshulpverleners basiskennis en vaardigheden nodig op het gebied van eerste hulp, het beperken en bestrijden van een beginnende brand, alarmering en ontruiming. De BHV-opleidingen bereiden bedrijfshulpverleners voor op hun taken.

Door de specifieke kennis en kunde van Reijngoud Veiligheid (chemie, blootstelling gevaarlijke stoffen, arbeidsomstandigheden en (brand)veiligheid) kunnen wij uw BHV beleid toetsen en hierbij beoordelen of deze aansluit bij uw bedrijfsvoering. Zo bent u altijd voorbereid op de specifieke risico’s die bij u in het bedrijf aanwezig zijn.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt