rv-construction-worker-danger-safety-8159

Arbeidsveiligheid & veiligheidsonderzoeken

Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is een werkgever verplicht een beleid te voeren dat risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers zoveel mogelijk uitsluit. Om u hierbij te assisteren biedt Reijngoud Veiligheid een breed dienstenpakket aan in het kader van arbeidsveiligheid, Risico Inventarisaties en Evaluaties (RI&E) en veiligheidsonderzoeken:

  • RI&E Arbeidsomstandigheden
  • RI&E blootstelling gevaarlijke stoffen
  • Risico Inventarisatie & Evaluatie Arbeidsmiddelen
  • Explosieveiligheid (ATEX 153 en ATEX 114)
  • HAZOP veiligheidsstudies
  • CLP stoffenindeling
  • Opstellen en implementeren Arbo-beleid
  • Advies in het kader van bedrijfshulpverlening (BHV)

Meer informatie

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt